Norums Minneslund

  • Projekt: Norums Minneslund
  • Ljusdesigner: John Hallgren

Minneslund vid Norums kyrka i Stenungsund. En ljussättning i en kyrkogårdsmiljö där minneslunden placerats på en höjd i en skogsmiljö. Minneslunden ljussattes varsamt med en fond i form av belysta träd och släpljus på en bergssluttning. En gångväg upp till minneslunden belystes för att öka tillgängligheten och ge en vägledande effekt. Då omgivningen är mörk krävdes ytterst små effekter för att skapa en trivsam upplyst plats att vistas i.