Råformat_Spik Studios_strandvägen_06_VY 1_01

Strandbryggan

Ljusdesign arkitektur: Taras Ljusdesign, John Hallgren
Arkitekt: Olsson Lyckefors
Inredning: Spik Studios
Beställare: Strandbryggan AB
Visualisering: Råformat