Lasse Olsson Photo-22083

Ljungs Kyrkogård

Ljungs Kyrka är belägen på en fantastiskt vacker plats på en höjd med havet omkring och vyer som följer med det. Målbilden var att med belysning skapa en lika vacker plats att vistas i efter skymning som platsen är på dagen. Målet var att lyfta arkitekturen med ljus med dolt placerade armaturer.

Vi fick uppdraget att ta fram ett belysningsförslag vintern 2021. Vi arbetade fram en vision och idé utifrån beställarens önskemål och krav på belysningen. Vår idé presenterades för kunden och fick vidare detaljprojekteras och provbelysas tillsammans med representanter från bland annat kyrkorådet. Provbelysningen ägde rum våren 2022. När provbelysningen var godkänd tog vi fram en kostnad för belysingsförslaget. 

Vi ställde ett krav på belysningsstyrningen som installatören fick till sig. Kraven tog vi fram tillsammans med kyrkvaktmästaren som sköter anläggningen. Efter de krav vi lämnat föreslog installatören att använda styrsystemet Casambi. 

Vi har nu kunnat rikta in varje strålkastare och sätta rätt inviduell ljusnivå på varje armatur. Anläggningen tänds med hjälp av skymningsrelä och vi har tagit fram scener för särskilda tillfällen och högtider där vi har önskemål för en specifik ljusscen. Vi använder nattsänkning för att ta hänsyn till djurlivet och specifikt fladdermöss som lever i området. 

Svenska Kyrkan ställer höga krav på hållbarhet och livslängd. Vi har därför presenterat en belysningsanläggning som mäter upp kraven både vad gäller den design vi har skapat samt med de materialval vi gjort. Stolpar med armaturer har vi lackerat med en extra lack som är framtagen för kustnära klimat. Man valde dessutom att byta ut all kabel i mark för att faställa lång livslängd för anläggningen. 

Ljusdesign: Taras Ljusdesign, John Hallgren & Lena Svanberg
Beställare: Svenska Kyrkan
Installatör: Fyrstads El
Foto: Lasse Olsson