PXL_20230613_132634061

Oh Thin

Vi har utformat en armatur helt skräddarsydd efter de olika hytternas krav ombord på fartygstypen Ro-pax. Det är specifika krav som exempelvis mått på armatur, ljuskrav, montering, placering av drivdon i serviceutrymme, slagtålighet och kvalitet. Eftersom armaturen placeras i drygt 200 hytter ombord ställs hårda krav på funktion och kvalitet. 

 

Armaturdesign: Taras Ljusdesign
Tillverkare: Blond Belysning
Beställare: Stena Roro / CMIH Weihai China
Foto/Visualisering: Blond Belysning, Råformat