Spirit of Tasmanian

  • Projekt: Spirit of Tasmanian
  • Ljusdesign: John Hallgren, Taras Ljusdesign
  • Arkitekt: Richard Nilsson, Figura Arkitekter

På uppdrag av Figura Arkitekter har vi ritat belysning till passagerarfartyget Spirit of Tasmania. Interiör belysning har planerats tillsammans med Figura för att passa de olika designkoncepten ombord.