Ljuset på altertavlan ger stor effekt i kyrkans kringliggande rum.