Ljusdesign

Taras Ljusdesign erbjuder belysningsplanering i exteriör och interiör miljö. Uppdragen varierar från privata hem och trädgårdar till kontor, skolor, vårdcentraler, kyrkogårdar, offentliga parker m.m.  Privatpersoner, arkitekter, landskapsarkitekter och företag är vanligt förekommande kunder.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Interiör belysningsplanering:
Restauranger, hotell, butiksmiljöer, kontor, skolverksamhet, privata hem m.m.

Exteriör belysningsplanering:
Fasadbelysning, trädgårdar, parker, trafikmiljöer, gång- och cykeltrafik, kyrkogård m.m.

Belysning vid evenemang:
Tillfälliga installationer, evenemang, monterbelysning m.m.

Ljussättning vid konstmiljöer:
Konstverk, UV-känsliga miljöer, gallerier, museimiljöer m.m.

Energibesparing:
Utvärdering av befintliga miljöer, livscykelanalyser m.m.

Belysningsprogram:
Skapa helhetssyn, riktlinjer och manualer för belysning i stora områden.

Ljusrådgivning:
Ljuskoncept, enkla ljusrådgivningar vid projektmöten som berör belysning.