gard_8-1-scaled

Ljusdesign

Vad kan vi hjälpa dig med?

Taras Ljusdesign erbjuder belysningsplanering i exteriör och interiör miljö. Uppdragen varierar från privata hem och trädgårdar till restauranger, kontor, kyrkogårdar, offentliga parker med mera. Privatpersoner, arkitekter, landskapsarkitekter och företag är vanligt förekommande kunder.

Interiör belysningsplanering

Restauranger, hotell, butiksmiljöer, kontor, skolverksamhet, privata hem m.m.

Exteriör belysningsplanering

Fasadbelysning, trädgårdar, parker, trafikmiljöer, gång- och cykeltrafik, kyrkogård m.m.

Belysning vid evenemang

Tillfälliga installationer, evenemang, monterbelysning m.m.

Ljussättning vid konstmiljöer

Konstverk, UV-känsliga miljöer, gallerier, museimiljöer m.m.

Belysningsprogram

Skapa helhetssyn, riktlinjer och manualer för belysning i stora områden.

Energibesparing

Utvärdering av befintliga miljöer, livscykelanalyser m.m.

 

Nedan visas riktlinjer för vad som ingår vid en ljusplanering för privatkunder:

Vi erbjuder belysningslösningar för:

  • Om- och nybyggnationer inomhus
  • Ny belysning i befintliga rum
  • Stora och små trädgårdar
  • Uteplatser, växthus och orangerier
  • Energispartips av ny eller befintlig belysningsanläggning

I en typisk planering ingår:

  • Ritningar över armaturplaceringar
  • Beskrivningar
  • Produktinformation om föreslagna armaturer
  • Armaturförteckning
  • Prisuppskattningar

Det material du får av Taras Ljusdesign är allt som behövs som underlag för elprojektering och installation. Vi finns sedan tillgänglig för att besvara frågor under resten av processen fram till färdigställandet av anläggningen. Vi kan även bistå med kontakt med installatörer som vi redan idag arbetar med i projekt.

Hembesök

Om du inte vill ha en fullständig belysningsplanering för din villa, lägenhet eller trädgård så erbjuder vi ett enklare hembesök. I ett hembesök ger vi råd och tips på hur du ska tänka för att få bra belysning i hemmet eller i trädgården. Alternativt kan detta hembesök göras utifrån en ritning om huset eller trädgården ännu inte är byggt.
 Vi ger allmänna tips, idéer och råd kring hur du ska tänka för att få bästa möjliga belysningen i den aktuella miljön. Råden är generella för de olika rummen och ger idéer kring t.ex. vilken ljusbild och ljusfördelning som blir bäst. 

Efter hembesöket får du en sammanställning där vi listar armaturer och idéer som vi kommit överens om vid mötet. Exakta specificeringar av antal armaturer, placeringar o.s.v. ingår inte. Naturligtvis kan vi efter hembesöket anlitas vidare för att göra en projektering utifrån idéerna. Ett hembesök varar drygt en timma. Ett hembesök kostar 2000 kr. 

 

Armaturdesign 

I projekt kan vi skapa något alldeles extra med en armatur som har sin egna identitet och där färg, form och material får styra förutsättningarna för hur armaturen ska se ut. Vi kan hjälpa dig med genomförandet från idé till färdig produkt. Med goda samarbeten inom el, snickeri, plåt, lackering, tapetsering fungerar vi som spindeln i nätet och ser till att ljuset står i fokus genom hela tillverkningen. Se armaturer vi både designat och tillverkat under projekt.