Norums Bisättningsbyggnad Exteriörbelysning

Ljussättning av bisättningsbyggnad i Norum Stenugnsund. Exteriör och interiör belysning. Byggnaden blev tilldelad Stenugnsunds Kommuns Byggnadspris år 2012.

Lights in Alingsås

På Lights in Alingsås 2016 fick vi möjligheten att ljussätta innergården hos Nygrens Café. Installationen blev en officiell spot i den guidade turen som Lights in Alingsås arrangerade. Vi… Läs vidare

Norums Minneslund

Minneslund vid Norums kyrka i Stenungsund. En ljussättning i en kyrkogårdsmiljö där minneslunden placerats på en höjd i en skogsmiljö. Minneslunden ljussattes varsamt med en fond i form… Läs vidare

Nygréns Café

Ljussättning av innegården till Nygréns Café i Alingsås under ljusfestivalen Lights in Alingsås där uppdraget var att skapa en mysig och tilltalande miljö att vistas i under oktober… Läs vidare