Norums Bisättningsbyggnad Interiörbelysning

Ljussättning av bisättningsbyggnad i Norum Stenugnsund. Exteriör och interiör belysning. Byggnaden blev tilldelad Stenugnsunds Kommuns Byggnadspris år 2012.

Norums Bisättningsbyggnad Exteriörbelysning

Ljussättning av bisättningsbyggnad i Norum Stenugnsund. Exteriör och interiör belysning. Byggnaden blev tilldelad Stenugnsunds Kommuns Byggnadspris år 2012.