God fortsättning!

Taras Ljusdesign drar igång det nya året med full speed!

Just nu planerar jag en belysningslösning till företagsparken Pedagogen Park! http://pedagogenpark.se/
I Kristinedalskyrkan planeras en modernare och energieffektiv anläggning med LED-ljuskällor. http://www.svenskakyrkan.se/stenungsund